HART- EN VAATZIEKTEN

Hart- en vaatziekten zijn volksziekte nummer één in Nederland. Vanaf de jaren zestig is er een sterke toename geconstateerd van het aantal mensen met hart- en vaatziekten. Gelijktijdig vond er een verandering plaats in de voedingspatronen en leefwijze van mensen. De inname van verzadigde vetten nam door de bewerkingsprocessen toe en de inname van vitamines en mineralen nam af. Hierdoor kunnen lichaamsprocessen verstoord worden. De gevolgen hiervan kunnen zijn: overgewicht, het dichtslibben van hart- en bloedvaten en uiteindelijk het ontstaan van hart- en vaatziekten.

Een verandering in het voedingspatroon, voldoende lichaamsbeweging, stoppen met roken, stressreductie en het beperken van alcoholgebruik zijn maatregelen die bij de behandeling (maar ook bij de preventie!) van hart- en vaatziekten belangrijk zijn. Samen met u wordt een voedingsadvies op maat opgesteld om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen of voorkomen.